Shafi 300x218

     حکمت گیاه

طبیعت معجزه پروردگار است و درمان معجزه طبیعت ؛ خداوند نوع بشر را شایسته آگاهی وبهره مندی از این اعجاز قرارداد، بشر کوشید و به آن دست یافت وآن زمانی بود که واژه های بیماری وسلامت متجانس بودند چرا که هردو بر یک پیکر واحد دلالت داشتند تغییر در نوع وسبک زندگی سبب غفلت بشر از خود و دوری از طبیعت گردید وآن بزنگاه تضاد معنایی در دو واژه بیماری و سلامتی بود که همچنان نیز برداشت مفهومی متضاد از آن دو را داریم در صورتیکه اگر درک معناداری از روح اقدس الهی که در کالبد هریک از ما دمیده شده است داشته باشیم به این باور نیز خواهیم رسید که بیماری وسلامت وبطور کلی هریک از احوالات جسمی می تواند در کنترل روحی نامحدود و توانا باشد واکنون برای التیام دردهای زندگی ، بشر بیش از هرزمانی دیگر به اندیشه ونگاه متفاوت وآشتی با طبیعت خارجی و طبیعت فطری خود که همان خودشناسی ومقدمه ی خدا شناسیست نیازمند است . ارزش واهمیت گیاهان دارویی وداروهای گیاهی هم از حیث قدمت و پیشینه وسابقه ی کاربرد آنها در درمان بیماریها و هم از نظر فرهنگ عمومی پذیرفته شده که بر موثربودن این نوع درمان باور واعتقاد دارد بسیار حائز اهمیت میباشد .تاریخچه استفاده از گیاهان دارویی قدمتی همپای بشر داشته وهمواره بعنوان ابزاری برای درمان بوده است ، وسعت وتنوع آب وهوایی در کشورهایی چون ایران ، چین وهندوستان منجر گردیده تااین کشورها بعنوان پیشگامان طب سنتی و داروسازی گیاهی حکیمان وطبیبان ودانشمندان بزرگی را دراین عرصه پرورش دهند. پیشرفت های ژرف در پزشکی امروز دنیا مدیون میلیونها صفحه تحقیقات ومستندات وکتب حکیمانیست که با الهام از طبیعت خارجی و تکیه برطبیعت فطری انسان بعنوان اولین پزشکان و حتی جراحان وارد عرصه درمان گردیده اند.                                                                

حجامت کردن

محل تبلیغات شما  محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

بالا
خدمات ویــژه مجتمع حکمت گیـاه :

Poapop